Blanca Casas Brullet a MONS – El món utòpic

Del 17 de setembre al 17 de desembre a l’Espai MercArt (Sant Just d’Esvern) té lloc l’exposició col·lectiva “El món utòpic” on trobem l’obra BAGA(T)GES de Blanca Casas Brullet. Aquesta exposició forma part de MONS, una exposició dividida en tres exposicions: “El món propi”, “El món reflex” i “El món utòpic”. Aquesta última ens convida a fer una reflexió serena alhora que contundent sobre el pensament utòpic que guiant la nostra voluntat ens converteix en els actors del demà, animats pel desig de perseverança, de continuïtat. Aquest desig d’intervenir en tot allò que no ens agrada, però fins i tot en allò que admirem i volem millorar, constitueix la condició intrínseca de tota realització i de tot canvi.

Gran Via de les Corts Catalanes 627, 08010 Barcelona  |  T. +34 936 338 360 / +34 679 832 957 | info@rociosantacruz.com