Jean Denant – LA TRAVERSÉE

Jean Denant – LA TRAVERSÉE

28.09.2017 — 18.11.2017

L’obra de Jean Denant (Seta, França, 1979) indaga sobre la relació de l’ésser humà amb l’espai i els elements que el componen: context i pretext per pensar i analitzar certs aspectes que donen forma a la nostra realitat. Servint-se de les possibilitats que li ofereix l’arquitectura, el paisatge i el territori com a eines d’anàlisi per enten- dre el nostre entorn, la seva obra acara conceptes espacials que van més enllà de categories físiques o lògiques de la ubicació i l’emplaçament, tot posant el focus en la seva vessant emocional i definint-ho com a entitats subjectives, simbòliques i canviants.

El treball que l’artista desplega ara a la galeria és un conjunt d’obres de formats diversos: peces que estan a mig camí entre l’escultura, la instal·lació, la fotografia… Tot plegat com un sistema fragmentat (cartografies, maquetes, objectes, etc.) que cerca la interacció amb l’espectador, tot convidant-lo a bastir les seves pròpies fic- cions i experiències espacials.

La importància que Denant atribueix a l’experimentació amb l’espai també respon a la manera d’entendre el procés de materialització de les seves obres. Una mena de viatge, de traversée (travessia), en què el procés esdevé fonamental com a meto- dologia i formalització de la seva tasca, un mitjà actiu per treballar i construir noves formes d’entendre l’espai i les pràctiques que viure’l puguin generar.

Aquesta preocupació pel procés, per l’espai, per la dilatació del temps de l’art, palesa la importància que per a Denant té la relació espai-temps que l’espectador estableixi amb la seva obra: una relació que s’interroga sobre la cosa social, la his- tòrica, la ideològica i la natural.

La producció de Jean Denant, de qualitats plàstiques i expressives d’una gran efec- tivitat, depassa el terreny específic del que es considera com a espai tradicional, i s’obre a noves lectures i experiències diverses, tot subratllant-ne la naturalesa processual i, en definitiva, se situa en aquelles escletxes i intervals que existeixen entre els cossos, els temps i els llocs.

Gran Via de les Corts Catalanes 627, 08010 Barcelona  |  T. +34 936 338 360 / +34 679 832 957 | info@rociosantacruz.com