Loading...

Bonifacio – LA BELLA OTERO

Text inèdit de Gonzalo Torrente Ballester i sis litografies de Bonifacio numerades i signades.

Text en castellà traduït al francès per Ignácio Ramonet i Ramón Chao, i al gallec per Carlos Casares.

Text en tipografia de plom sobre paper Brut.

Litografies sobre pedra en color impreses per Antonio Gayo Núñez a Madrid.

Edició de 125 exemplars numerats i signats de l’1 al 125. Els 15 primers exemplars contenen un dibuix original signat. 28 x 38 cm Presentat en un estoig.

S’ha editat també una suite de les sis litografies amb una tirada de 30 exemplars numerats i signats.

Acabat d’imprimir en 2000. Edicions Raíña Lupa

2.400,00

Gran Via de les Corts Catalanes 627, 08010 Barcelona  |  T. +34 936 338 360 / +34 679 832 957 | info@rociosantacruz.com