États limites – Jean Denant

États limites – Jean Denant

15.09.2022 — 12.11.2022

Amb États limites (*) Jean Denant fa al·lusió a l’organització d’aquells territoris que, sent imaginaris o reals, es nodreixen entre si, posant en evidència la fragilitat porosa de les fronteres, ja siguin psicològiques, geogràfiques, o polítiques. Fronteres que són en essència punts d’inflexió en què els fluxos canvien de direcció, construccions socials – tanques, passaports, mapes… que no consisteixen a impedir que les coses es moguin, sinó que actuen com a símbols del moviment mateix. Denant se serveix novament de l’arquitectura, i els seus materials (ciment, maó, pedra) per apropar-nos a aquells enclavaments, en què l’intercanvi funciona com a metàfora d’una poètica que emergeix des d’allò concret i es dirigeix al que és simbòlic navegant entre la subjectivitat i allò que ens és comú.

 

(*) En català podria traduir-se com Estats límit.

Gran Via de les Corts Catalanes 627, 08010 Barcelona  |  T. +34 936 338 360 / +34 679 832 957 | info@rociosantacruz.com