Guillem Coma: De la matèria del cos

Guillem Coma: De la matèria del cos

10.07.2024 — 03.09.2024

GUILLEM COMA: DE LA MATÈRIA DEL COS

Amb un interès particular en el territori que discorre en la perifèria del sistema de l’art, RocioSantaCruz se suma a la intenció de procurar espai i valor a la producció de joves creadors.

Sota aquesta premissa, i en el marc del programa expositiu d’ART NOU 2024, es presenta la proposta expositiva de Guillem Coma. La iniciativa sorgeix de la col·laboració de la galeria amb el projecte Art Singular, de la Fundació Josep Santacreu, el propòsit del qual és donar visibilitat i proporcionar un espai a l’art creat per persones amb diversitat funcional, amb trastorn de desenvolupament intel·lectual o en risc d’exclusió.L’exposició de Guillem Coma aplega una àmplia selecció d’obres de l’artista. Treballs que emergeixen del gest i de l’espontaneïtat, i que de manera intensa i recurrent tracten de la matèria que constitueix el cos.

Utilitzant el bolígraf com a eina principal, Guillem Coma construeix una atmosfera que embolcalla l’espectador amb una variada gamma d’estils i volums, en la que la  morfologia del cos és vist com una realitat ineludible, i per extensió l’espai tangible que ocupa a la superfície de la terra, parafrasejant el crític literari Xavier Pla.

La presència reiterada de la figura humana en un registre d’abstracció gestual, desdibuixada, a moments insinuada, és el fil conductor que connecta totes les obres exposades. Línies que es barregen creant formes i textures aparents, que edifiquen figures i generen una sensació de moviment i fluïdesa que afegeix una capa d’èxtasi i profunditat a les obres.

És l’acte de “ratllar” una constant a l’obra de l’artista, el mitjà a través del qual explora i comunica les seves idees. Cada traç aporta a la construcció d’un tot i crea una narrativa visual rica i multifacètica. Les obres conviden a contemplar la bellesa i l’harmonia en la repetició, L’enfocament abstracte en què se suggereixen els cossos dibuixats, desafia l’espectador a mirar més enllà del que és obvi i a llegir les obres de manera personal.

Que l’artista protagonista obtingui reconeixement i visibilitat en el circuït  de l’art, constitueix l’objectiu d’aquesta proposta.

Espero que ho hàgim aconseguit.

Rocío Santa Cruz

Gran Via de les Corts Catalanes 627, 08010 Barcelona  |  T. +34 936 338 360 / +34 679 832 957 | info@rociosantacruz.com